No.012    glen-O. × Eisuke Fukumochi

No.012    glen-O. × Eisuke Fukumochi

ito012_mini

 

 

 

ito012_item_mini

 

 

 

 

Model: glen-O.
Photographer:Eisuke Fukumochi

ヘアメイク:Sylvie Mariko Tadamatsu
Fashion Designer:Chiaki Kato
Pattern Maker: Chiaki Kato
Sewing:Chiaki Kato

Associate Company :Espacio・SE

◀ “Ito” List page