No.013    Tatsuya Turuta・Kei Nakano ・Hiroe Morikawa・ Uli Yamazaki      × Junko Yokoyama

No.013    Tatsuya Turuta・Kei Nakano ・Hiroe Morikawa・ Uli Yamazaki      × Junko Yokoyama

ito013_mini

 

 

 

 

ito013_item_mini

 

 

 

 

Model:Tatsuya Turuta

Kei Nakano

Hiroe Morikawa

: Uli Yamazaki

撮影:Junko Yokoyama

Fashion Designer:Chiaki Kato
Tailors of KIMONO:wasai-shi
Texture:TORAY